Klub vijećnika županijske skupštine

Predsjednik kluba vijećnika županijske skupštine

Silvestar Štefović mag.theol.     

Tajnik Županijskog odbora HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije

Članovi kluba vijećnika županijske skupštine
  1. Željko Starčević
  2. Marijan Coner
  3. Drago Hodak
  4. Marin Sabolović
  5. Mladen Marinković
  6. Anamaria Šepl-Plentaj
  7. Slavko Prišćan
  8. Danijela Šajtar
  9. Milan Filipović