Category Archives: Gradovi

Bjelovar Gradski odbor/Temeljni ogranci

Javni poziv i naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika/cu i potpredsjednike/ce Gradske organizacije HDZ-a Grada Bjelovara preuzmite u nastavku: (dokumente preuzmite u nastavku) ODLUKA O KONAČNIM I SLUŽBENIM REZULTATIMA IZBORA ZA GRADSKU ORGANIZACIJU HDZ-a GRADA BJELOVARA ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ZA GRADSKU ORGANIZACIJU HDZ-a GRADA BJELOVARA   LISTA KANDIDATA HDZ-a GRADA BJELOVARA […]