Kontakt

Hrvatska demokratska zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

Trg S. Radića 2b, Bjelovar

OIB 04150008463

e-mail: bb-hdz@hdz.hr

Broj telefona: 043/221-345

Predsjednik: mr.sc. Miro Totgergeli