Županijski odbor Mladeži hrvatske demokratske zajednice

Bjelovarsko-bilogorske županije

Judita Emić

Predsjednica

Stipan Ćurak

Tajnik

Ivan Vlašić

Potpredsjednik

Josip Vacek

Potpredsjednik

Iva Anić

Potpredsjednica

Hrvoje Mesar

Potpredsjednik

Željka Sinković

Članica predsjedništva

Članovi Županijskog odbora Mladeži HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske Županije:

 1. Silvestar Štefović
 2. Marin Sabolović
 3. Nikola Čibarić
 4. Marina Valjak
 5. Kristijan Pavličić
 6. Ivan Novinc
 7. Ana-Marija Šepl
 8. Nikica Nikolić
 9. Mateja Marijanović
 10. Evelyn Muhvić
 11. Ella Stipančić
 12. Ronaldo Rovazdi
 13. Tomislav Bengez
 14. Ivan Vugrić
 15. Vedran Križnik
 16. Toni Beki
 17. Antonio Valentić
 18. Matej Jukić
 19. Tomislav Heged
 20. Mario Rožman
 21. Ivan Prskalo
 22. Dario Halauš- Član nacionalnog odbora za politike Mladih MHDZ-a
 23. Hrvoje Franjević
 24. Antonio Jurić- Potpredsjednik MHDZ-a
 25. Luka Oskoruš
 26. Mato Kovačević
 27. Dario Žgela
 28. Petar Pleško
 29. Marko Kolarić
 30. Ana-Marija Horvat
 31. Mihaela Maletić
 32. Judita Emić- Predsjednica Ž.O. MHDZ-a, članica nacionalnog odbora MHDZ-a, članica predsjedništva Ž.O. HDZ-a BBŽ, članica nacionalnog odbora za logistiku MHDZ-a
 33. Stipan Ćurak- Tajnik Ž.O. MHDZ-a, Član nacionalnog odbora za politike Mladih MHDZ-a, Član nacionalnog odbora za logistiku MHDZ-a
 34. Hrvoje Mesar- Potpredsjednik Ž.O. MHDZ-a, Član nacionalnog Odbora MHDZ
 35. Ivan Vlašić- Potpredsjednik Ž.O. MHDZ-a
 36. Josip Vacek- Potpredsjednik Ž.O. MHDZ-a
 37. Željka Sinković- Članica predsejdništva Ž.O. MHDZ-a
 38. Iva Anić- Potpredsjednica Ž.O. MHDZ-a

Mladež Hrvatske demokratske zajednice je politički pomladak Hrvatske demokratske zajednice.

Osnovana je 13. rujna 1990. godine. Unutar Hrvatske demokratske zajednice MHDZ ima status zasebne organizacijske cjeline, ali nema status pravne osobe. Ona okuplja članove HDZ-a od 18 do 30 godina, a članovi Mladeži HDZ-a mogu postati osobe od 16 do 18 godina starosti. Nacionalni Predsjednik MHDZ-a je Ivan Vidiš. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije Mladež HDZ-a ima osnovanih pet Gradskih odbora i jedanaest Općnskih odbora. Predsjednica Županijskog odbora MHDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije je Judita Emić.

 

11. listopada 2019 godine. na prvom nacionalnom danu Mladeži HDZ-a održanom u Osijeku, proglašeni smo najboljom županijskom organizacijom Mladeži HDZ-a na razini države.

 

 

 

Mladež kroz povijest…

Poradi velikog broja mladih ljudi angažiranih u osnivanju Hrvatske demokratske zajednice, koja je tada imala obilježja nacionalnog i demokratskog pokreta,
odlukom Izvršnog odbora HDZ-a, 13. rujna 1990. osnovano je Povjerenstvo za mladež HDZ-a

Nedugo nakon toga 10.11.1990 godine. osnovana je
Mladež Hrvatske demokratske zajednice za tada bivšu
općinu Bjelovar.